ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

بخشی از سخنرانی ملاله یوسف زی؛ دختر دانش آموز پاکستانی در سازمان ملل متحد

یک کودک، یک دانش آموز

ارسال دیدگاه غیر فعال است .