این زنــــدگی زنـــــده نیـــست؛ یادداشتی از دکتر مصطفی مهرآیین...

این زندگی زنده نیست مصطفی مهرآیین ۱) یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی امروزی ما ایرانیان بالا رفتن دامنه میزان اطلاع یابی مردم از خطراتی است که خود و دیگر مردم کشورشان در زندگی با این سبک موجود با آن ...

پدر دیروز، همسر امروز؛ در نقد اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده؛ مقال...

پدر دیروز، همسر امروز در نقد اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده آتنا مرکزی دانشجوی دکتری حقوق نهاد خانواده مبدأ و تجلی گاه استعداد و توانایی های فردی و به نوعی مأوای آرامش انسان است. خانواده جایی است...

آزادی دین و ایمان در رهیافت الهیات فمینیستی؛ مقاله ای از سیدابراهیم مس...

آزادی دین، ایمان و جنسیت در رهیافت الهیات فمینیستی سید ابراهیم مساوات * مقدمه امروزه هرگونه بحث از دین و جنسیت نیاز است که در بستر دنیای جهانی شده معاصر و پیچیدگی های آن صورت بگیرد. در این اوضاع و شر...

شکست دانشگاه ایرانی؛ گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر محمدامین قانعی ...

گفتگوی اختصاصی آوای هامون  با دکتر محمدامین قانعی راد؛ رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدیرگروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره: جامعه شناس بودن با خودش تشخصی را برساخته می کند که ...
نویسندگان هامون - مهدیه امیری

آموزش به زنان برای یک آینده پایدار

  امروزه بحث توسعه پایدار به صورت یک ضرورت در جهان مطرح هست و تمامی دولت ها برنامه های خود را بر اساس توسعه پایدار یعنی توسعه ای که برای نسل های اینده نیز مفید باشد پی ریزی می کنند. برهمین اساس ...

آموزش و پرورش استان بوشهر در یک نگاه (گزارش اختصاصی آوای هامون در باب ...

  آموزش و پرورش یکی از حیاتی ترین و اساسی ترین اصل زندگی هر انسانی محسوب می شود و آینده ی بشر از ابتدا به همین اصل گره خورده و رشد و شکوفایی هر جامعه رابطه ی مستقیمی با پویایی نظام آموزش و پرورش...

سیاست؛ مقوله ای بیگانه با زنان استان بوشهر؛ گزارش اختصاصی آوای هامون...

بارها در ابتدای مطالبی که حرف از زنان است این نکته یادآور شده که زنان به‌ عنوان نیمی از پیکره ‌ی جامعه ی بشری دارای نقشی اساسی و تعیین‌ کننده در تمام عرصه ‌های توسعه می باشند اما متاسفانه این نکته چن...

برف روی کاج ها؛ صورتبندی گفتمانی تشکلهای غیردولتی زنان در حوزه جنوب...

صورتبندی گفتمانی تشکلهای غیردولتی (NGO) زنان در جنوب ایران تشکل های غیردولتی به عنوان سازمان هایی غیرتجاری-غیرسیاسی در هر نظام اجتماعی دارای نقشی موثر در جلب مشارکت مردم از طریق توانمندسازی آن ها در ...

چشم اندازهای حوزه رسمی زنان و خانواده در استان بوشهر...

۱ یکی از مهمترین  راهبردهای که در حوزه زنان در این  سه سال مورد تاکید و توجه قرار گرفته است؛ تلاش تحقق عدالت جنسیتی و دسترسی عادلانه به منابع و فرصت ها می باشد. موضوعی که در حوزه زنان قبل از هر اقدام...