خرما به عنوان کالای فرهنگی

جهان مدرن که سربرآورد به همراه خود اهمیت هویت فردی، محلی، منطقه ای و ملی را دو چندان کرد و هر محله ای به سمت ایجاد وجه تمایزی با دیگر مناطق و محله ها پیش رفت. در این میان برخی محله ها بر روی افراد و ...

پرونده هامون(۱۵): مطالعات شهری برازجان(آسیبهای اجتماعی)...

از برف هم که می گذرد/تاریکی جهان تو را جیغ می کشد/آن زن که تکیه داده بر اکنون/سرد است و باز مسلسل ها/سرگرم قطع حوصله ی عشق/پشتم چه تیر می کشد آن روز(محمد بیابانی) فهرست: پیکر زن همچون میدان خشونت/ مط...

سینما پارادیزو

توضیح پرونده ی سینمایی “هامون” پرونده ای در باب فیلم های سینمایی محبوب از دید فعالان هنری و جامعه مدنی استان بوشهر “سینما؛ امتداد بینایی و چشم انسان مدرن است.” (تاریخ سینمای ب...

من خودم را متهم می کنم

بیانیه کانون هامون ایران درباره زلزله دیدگان شهرستان دشتی: زمین لرزید، زمین می لرزد، ما به خود می لرزیم، دیگران هم به خود می لرزند، سوگوار می شویم، داغدار عزیزان می شویم، لحظات تلخ را پشت سر می نهیم،...