عدم همبستگی اجتماعی در زنان بوشهر

  زندگی زنان در جامعه بوشهر نوعی زندگی در وضعیت “تناقض” است. زنان استان بوشهر در زندگی خود سعی در پس زدن سنت و بروز رفتارهای مدرن دارند و از طرفی نیز در بین سنت و مدرنیته گرفتار ماند...

دیدگاه های مربوط به هویت اجتماعی

موضوع وماهیت هویت[۱]،یکی از مسائل چالش برانگیز و پر دامنه است که در دهه های اخیرمورد توجه بسیاری از روشنفکران،اندیشمندان و پ‍ژوهشگران قرار گرفته است و از انجایی که بیشتر این تاْمل ها ،فاقد وجه تجربه ...

جامعه شناسی عشق در دنیای معاصر

«جامعه شناسی عشق» عنوان جذاب و در عین حال ناشناخته ای است. شاید ما چندان عادت نکرده ایم که از تاثیر جامعه بر عشق، تاثیر عشق بر جامعه و بازتعریف جامعه توسط عشق، ریشه های طبقاتی عشق، چگونگی حرکت عشق در...

شیزوفرنی شهری

اسماعیل حسام مقدم: شهر و نظم ارگانیک: زندگی شهری و شهرنشینی از اواسط قرن نوزدهم سرشت کاملن متفاوتی به خود گرفت؛ چنان که رشد و شتاب سریع تفکر مدرن در خاستگاه های اشان، مدیون این نظم ارگانیک و همبسته ب...