حسین راغفر: من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم...

حسین راغفر؛ اقتصاددان ایرانی در گفتگو با فرارو: من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟  حسین راغفر، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی درخصوص اینکه یک کابینه کارآمد چه مشخصه...