فاجعه بزرگتر اینکه جهان پس از کرونا بهبود نیابد؛ گفتگو با پروفسور جی گ...

استاد فلسفه بودایی و شرقی در دانشگاه هاروارد: کرونا خیری بود که ماهیت شرورانه جهان را برملا کرد/ این مصیبت همگانی اعلام قطعی پایان خودبنیادی بشر است فاجعه بزرگتر این است که جهان پس از کرونا بهبود نیا...