تمرین دموکراسی در شوراهای شهر؛ در گفتگو با دکتر حمیده ماحوزی...

تمرین دموکراسی در شوراهای شهر   گفتگوی هامون ایران با دکترحمیده ماحوزی؛ عضو شورای شهر بوشهر در دوره های پیشین   هامون ایران. بزرگترین چالش و مسأله شوراهای اسلامی در شهر های ایران چه بوده است؟ ماحوزی:...

صدای جامعه مدنی

تاملی در باب ارزشِ داشتن دموکراسی در جامعه مدنی یک. در حال حاضر در جامعه ای زیست می کنیم که به نظرمی رسد اکثر راه های رسیدن به دموکراسی در آن با سختی روبرو شده است و صدای اعتراض را کسی نمی شنود. اما ...

بی قدرتی سیاسی؛ دلیل عدم مشارکت زنان

اشاره: بحث و گفت و گو در خصوص ماهیت و موقعیت پدیده ی “مشارکت سیاسی زنان” در جامعه ی ایران به یکی از مهم ترین مباحث فکری در زمینه ی تبیین مفهوم دموکراسی تبدیل شده است. از نشانه های وجود دم...

کنارگذاشتن تصدی‌گری دولت (ناصر فکوهی)

«تغییر ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و سیستم‌های ارزشی، مهم‌ترین مسئله جامعه ایران است، جامعه ما ارزش‌های اخلاقی، دینی و نظام‌های کنترل ارزشی که برایش نقش سیستم ایمنی کالبد اجتماعی را داشته‌اند، به‌تدریج...

همه ی نام های آزادی

نگرخواهی در خصوص وضعیت آزادی قلم در مطبوعات استان بوشهر یک. امروزه جامعه ما از جامعه سنتی به سوی جامعه متجدد در حال تغییر شکل می باشد و ضرورت وجود مدنیت های فرهنگی و اجتماعی در کنار اخلاق و مذهب احسا...