مصدق؛ انگلیسی هراسی یا فوبیای خیانت؛ سرمقاله ای از احمد غلامی...

مصدق انگلیسی هراسی با فوبیای خیانت احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق پیرمرد کار خودش را کرد. کاسه صبر همه را لبریز کرد تا علیه‌اش کودتا کنند. مصدق، این پیرمرد لجباز و یکدنده می‌توانست راه دیگری برود. راه...