تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی؛ در گفتگو با دکتر شیرین احمدنی...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی گفتگوی هامون ایران با شیرین احمدنیا؛ دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبس...

ابعاد اجتماعی کودک آزاری؛ مقاله ای از دکتر شیرین احمدنیا...

  ابعاد اجتماعی کودک آزاری شیرین احمدنیا- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی   طرح مساله خانه معمولا باید امن ترین فضای ممکن برای زندگی و رشد کودکان باشد. اما واقعیت ها حاکی از این است که در موارد ...