ناتوان‌سازی زنان در سطوح میانی؛ مانع قدرت‌یابی مدنی: دکتر عالیه شکربیگ...

ناتوان سازی زنان در سطوح میانی، مانعی برای رسیدن زنان به قدرت یابی مدنی در سطوح کلان  دکتر عالیه شکربیگی   یکی از مسائلی که همواره پیرامون آن در جوامع مختلف و در میان فعالان حقوق زنان قابل بحث و بررس...

ناتوان سازی زنان در سطوح میانی؛ مانعی در رسیدن به قدرت یابی مدنی در سط...

ناتوان سازی زنان در سطوح میانی، مانعی برای رسیدن زنان به قدرت یابی مدنی در سطوح کلان دکتر عالیه شکربیگی   یکی از مسائلی که همواره پیرامون آن در جوامع مختلف و در میان فعالان حقوق زنان قابل بحث و بررسی...

گزارش دکترعالیه شکربیگی از وضعیت بحران زده شهر سرپل ذهاب پس از زلزله...

✍️گزارشی از وضعیت بحران زده ی شهر سرپل ذهاب با توجه به گفته های زلزله زدگان. ? دکتر عالیه شکربیگی جامعه شناس و دبیر کارگروه زنان و خانواده سالم معاونت امور زنان ریاست جمهوری امروز در میان زلزله زدگان...