سازمان برنامه و بودجه اجتماعی؛ لازمه تحقق ماموریتهای دولت دوازدهم...

سازمان برنامه‌وبودجه اجتماعی؛ لازمه تحقق مأموریت‌های دولت دوازدهم رضا امیدی-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف با تأکید بر مأموریت‌هایی نظیر «بناکردن جامعه‌ای عادلانه» «دا...

جامعه رفاه/گفتگوی ملی در دوران پساتحریم؛ یادداشتی از اسماعیل حسام مقدم...

جامعه رفاه / گفتگوی ملی در دوران پساتحریم اسماعیل حسام مقدم     گفت وگوی ملی؛ ضرورت امروز دوران پساتحریم هست. اگر که مردم ایران و دولتی ها توانستند تحریم را با گفت وگوهای بین المللی بشکنند،...

کلی بودن مفاهیم در حوزه رفاه

یکی از ارکان مهم جامعه مدنی مساله حقوق شهروندی است. علیرغم تاکید به رعایت حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی اما هنوز بیشتر موارد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است. نظر به اهمیت این موضوع رئیس جمهور تحول خو...