کودتای ایرانی؛ گزارشی از روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ نوشتاری از حسین جلالی...

مجلس، امروز تا شامگاه صلاحیت وزیران پیشنهادی را بررسی می‌کند کودتای ایرانی   حسین جلالی: «ستون‌های نظامی که برای تصرف پایتخت در حرکت‌اند، تانک‌هایی که میدان و چهارراه‌ها را بسته‌اند، حمله نیروی زرهی ...