چرا نویسندگان زن در استان بوشهر، غالبا به چاپ یک کتاب بسنده می کنند؟...

  چرا نویسندگان زن در استان بوشهر، غالبا به چاپ یک کتاب بسنده می کنند   مهدیه امیری دشتی     همان‌طورکه قبلا خدمت شما عرض کردم، این مساله ریشه در مسائل زیاد و نیاز به یک کار تحقیقاتی گسترده و حضور در...

اتفاق در ایستگاه آخر، مقاله ای از مجید اجرایی درباب شعر زنان جنوب...

اتفاق در ایستگاه آخر مجید اجرایی شاعر و منتقد ادبی     پیش درآمد: بر رسیدن کارنامه زنان شاعر بوشهری کار سهل و ممتنعی است. چه، وقتی عنصر جغرافیا و جنسیت دست به دست هم می دهند و مقرر می شود ت...

مقاومت در برابر شی وارگی

زندگی روزمره هیچ‏گاه تمامن از توجه به قدرت اشباع نمی‏شود، بلکه همیشه راه‌هایی برای مقاومت وجود دارد. میشل دوسرتو انسان درعصر مدرن تحت تاثیر ایده ها، افکار، ایدئولوژی هاو تکنولوژیهای نوین، با تنوع بسی...

زنان؛ دیگری های فراموش شده

اشاره حضور و فعالیت زنان در اجتماع و بالاخص جامعه ی جنوب ایران که مورد توجه خاص نگارنده می باشد، همواره با بحث های زیادی روبرو بوده و این مساله دلایل زیادی دارد. به زنان در جامعه با نگاه “دیگری...