کتاب “چند گلدان شمعدانی” اثر زهرا مویدی توسط انتشارات هامو...

کتاب چند گلدان شمعدانی اثر زهرا مویدی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب شعر کودکان اثر زهرا مویدی با عنوان چند گلدان شمعدانی ازطرف انت...

انتشار کتاب خودشکوفایی ادبی کودکان نوشته زهرا مویدی توسط انتشارات هامو...

انتشار کتاب خودشکوفایی ادبی کودکان   نوشته زهرا مویدی   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب خودشکوفایی ادبی کودکان؛ بررسی و بازنمایی ظرفیتهای ادبیات برای خودشکوفایی ادبی ...

بررسی و نقد شیوه های کاربرد منابع ادبی برای خودشکوفایی ادبی کودکان| زه...

  بررسی و نقد شیوه­های کاربرد منابع ادبی برای خودشکوفایی ادبی کودکان   زهرا مویدی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی       چکیده ادبیات کودکان بسیار دیرتر و کند‌تر از ادبیات بزرگسالان رسمیت یا...

فلسفه این آثار؛ طبیعت دوستی است

زهرا مویدی؛ نویسنده “سفر به تابلوی نقاشی” و “من دراج را دوست دارم” منتشر شده ازطرف انتشارات هامون نو در گفت‎وگو با روزنامه بامداد جنوب: فلسفه این آثار؛ طبیعت‎دوستی است. الهام ...