بررسی و نقد شیوه های کاربرد منابع ادبی برای خودشکوفایی ادبی کودکان| زه...

  بررسی و نقد شیوه­های کاربرد منابع ادبی برای خودشکوفایی ادبی کودکان   زهرا مویدی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی       چکیده ادبیات کودکان بسیار دیرتر و کند‌تر از ادبیات بزرگسالان رسمیت یا...

فلسفه این آثار؛ طبیعت دوستی است

زهرا مویدی؛ نویسنده “سفر به تابلوی نقاشی” و “من دراج را دوست دارم” منتشر شده ازطرف انتشارات هامون نو در گفت‎وگو با روزنامه بامداد جنوب: فلسفه این آثار؛ طبیعت‎دوستی است. الهام ...