انجماد ساختارها؛ پیامد پتروشیمیایی کردن محیط: تحلیلی بر مستند جزیره خو...

انجماد ساختارها؛ پیامد پتروشیمیایی کردن محیط اسماعیل حسام مقدم دبیر ششمین جشنواره فیلم سبز در استان بوشهر تاملاتی درباب فیلم مستند کوتاه ” جزیره خورشید سیاه “ به کارگردانی آندذه آ آرنا ۱۵...