اهمیت سلامت و بهداشت سالمندان؛ گزارش آوای هامون از زندگی سالمندان...

گزارش اختصاصی آوای هامون در باب سلامت سالمندان « انگار در هیچ کس این احساس که “شاید روزی من هم پیر شوم” در کار نیست. آنچه هست لذت غیر ارادی و خود به خودی است که آدم از برتری و نیروی جوانی...

شهری که دوستدار ِ سالمند نیست!

گزارش تحلیلی – انتقادی «هامون» در باب جایگاه و حضور ِ اجتماعی سالمندان در استان بوشهر و شهرستان تنگستان از کهنسالان و بازنشستگان در کنار کودکان، به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه یاد می شود و در دهه...

درنگی بر سازمان بهزیستی استان بوشهر

در میان تعریف‏های گوناگون بهزیستی، تعریف سازمان ملل متحّد، از همه پذیرفته شده ‏تر است: «سازمان بهزیستی، عبارت است از مجموعه ‏ای هماهنگ از برنامه ‏ها و فعالیت ‏هایی که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبو...

آن چه از بهزیستی می توان نوشت

سازمان بهزیستی بصورت فعلی بعدازانقلاب ۵۷تاسیس شد.پس ازانقلاب،سازمان زنان وانجمن کودکان بی سرپرست و۱۸نهاد ومؤسسه خیریه دیگرباهم ادغام وسازمان بهزیستی تشکیل شد.این سازمان درسال های قبل بادانشگاه علوم پ...