انجمن هامون ایران نیز این بیانیه را امضا می کند...

مخالفت ۶۳ تشکل مردمی با انحلال سازمان محیط زیست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران اعضای محترم کمیسیون های کشاورزی،آب و منابع طبیعی و فراکسیون های محیط زیست و سازمان های مردم نهاد، نمایندگان محترم م...