کاهش انتشار متان راه گریز از گرمایش جهانی؛ گزارشی از سازمان ملل متحد...

کاهش انتشار متان راه گریز از گرمایش جهانی؛ گزارشی از سازمان ملل متحد   مجتبی پارسا   بر اساس گزارش جدید سازمان ملل که اخیرا منتشر شده، کاهش شدید انتشار متان برای مقابله با بحران اقلیمی و مهار حوادث آ...

تاثیر تحریم‌ها بر محیط زیست ایران (اسماعیل کهرم)...

این مقاله تاثیر تحریم‌ها بر محیط زیست عزیز آب و خاک کشورم را موشکافی خواهد کرد: کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نام این کمیته را به خاطر دارید؟ این کمیته در زمان رکود و فترت سازمان حفاظت محیط زیست، ی...

اعلامیه اصول مدارا (مجمع عمومی یونسکو – ۱۶نوامبر۱۹۹۵)...

اعلامیه اصول مدارا ترجمه: کامران صادقی اعلامیه اصول مدارا در بیست و هشتمین مجمع عمومی(پاریس، ۲۵. اکتبر تا ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵) توسط کشورهای عضو یونسکو به تصویب رسید. از آنجا که مدارا تنها یک اصل بسیار با ...

درنگی بر سازمان بهزیستی استان بوشهر

در میان تعریف‏های گوناگون بهزیستی، تعریف سازمان ملل متحّد، از همه پذیرفته شده ‏تر است: «سازمان بهزیستی، عبارت است از مجموعه ‏ای هماهنگ از برنامه ‏ها و فعالیت ‏هایی که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبو...

سلاح های شیمیایی و نبود پرده آخر

پرده ی نخست- جنگ جهانی اول،آلمانها به فاصله سالهای ۱۹۱۴تا۱۹۱۷عوامل شیمیایی را برای نخستین بار بر علیه فرانسوی ها بکار بردند.درتمام سالهای جنگ اول،قریب یک میلیون وسیصد هزار سرباز در معرض استنشاق عامل ...