انقلاب در روزگار نامساعد؛ یادداشتی از آصف بیات...

انقلاب در روزگار نامساعد آصف بیات[۱] برگردان – یعقوب ابراهیمی از خیزش های جهان عرب در سال ۲۰۱۱ به مثابه رویداد های تغییردهنده ی جهان و بازتعریف کنندۀ روحِ سیاستِ زمانه ما نامبرده شد. گسترش شگفت‌آور ا...

بحران سکولاریسم؛ یادداشت هایی از یورگن هابرماس...

بحران سکولاریسم: یادداشت هایی در باب جامعۀ پساسکولار یورگن هابرماس برگردان- خالد خسرو خیزش اسلام سیاسی و دوام آوردن اعتقادات گستردۀ مذهبی در بسیاری از جوامع مدرن- مانند امریکا- به بحران ایمان در میان...