در گفتگو با دکترامیرحسین خداپرست: لیندا زگزبسگی؛ الگویی برای مطالعات ن...

  زگزبسگی می‌تواند الگویی برای مطالعات نقادانه در سنت اسلامی باشد   گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر امیرحسین خداپرست؛ مترجم و عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه   علی اصغر درلیک، عبدالله عابدی فر:  ل...