رقص ِ رنج

مهدیه امیری بر اساس آخرین آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر معلول در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که بیش از ۷ میلیون نفر از آنها در ایران می باشند. این افراد به دو صورت با رسانه ...

درجستجوی ِ مهر

درنگی بر فیلم ِ خانه دوست کجاست؟ علی آتشی* «خانه دوست کجاست؟» اثر عباس کیارستمی، روایتی استعاره  یی از سفر عارفانه ی یک انسان در مراحل و منازل جهان درون است. این تفسیر، در پرتوی شعر سهراب  سپهری و رم...