راه طولانی

راه طولانی عکس: استیو چاپیرو مقدمه: دیوید رمنیک ترجمه از معصومه امیری منبع: مجله نیویورکر- ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ راه طولانی- مارتین لوتر کینگ (PDFمتن کامل همراه با تصاویر) نیم قرن پیش،مارتین لوتر کینگ ،هنگا...