ضرورت توسعه روان‌پزشکی جامعه‌نگر (سید احمد جلیلی)...

باوجود تلاش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر در زمینه معرفی بیماری‌های روانی، هنوز علایم و نشانه‌های این بیماری‌ها نزد عموم مردم، پزشکان و حتی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور ناشناخته ا...