روش‌شناسی در علوم انسانی ایران؛ یک سرگردانی تاریخی: مقاله ای از سیدرضا...

روش‌شناسی در علوم انسانی ایران؛ یک سرگردانی تاریخی دکتر سیدرضا شاکری نویسنده و پژوهشگر دیری است در کشور ما از روش شناسی در علوم انسانی و اجتماعی گفته می شود. آن چونان یک مشکل اساسی انگاشته شده و تب و...

روشنفکری یک قیام و قعود است؛ گفتگوی اختصاصی آوای هامون با سیدرضا شاکری...

  توازن میان جنبه عاملیتی انسان و نهادی جامعه به نفع نهادها و ساختارها به هم خورده است روشنفکری یک قیام و قعود است یکی از عوامل کاهش یا افت مخاطب، تخصصی‌شدن روشنفکری‌ست روشنفکری دینی برای جامعه ما ضر...