تاملاتی درباب مترجم؛ پرویز داریوش

 در این مقاله سعی شده درباره پرویز داریوش مترجم بزرگ ایرانی اثار و سبک وی پزوهش مختصری ایراد گردد. پرویز داریوش در ۱۴ اسفند۱۳۰۱خورشیدی در مشهد دیده به جهان گشود.ام تحصیلات ابتدایی خود را در تهران گذر...