بانو سیمین بهبهانی درگذشت

تسلیت به غزل، تسلیت به شعر، تسلیت به ادبیات، تسلیت به بانوان، تسلیت به ایرانیان، تسلیت به انسان. غزل بانوی شعر و سیمین انسان شجاع از برمان رفت. سیمین بهبهانی بامداد امروز (سه‌شنبه) بر اثر ایست قلبی و...