گونتر گراس؛ هنرمندی چندوجهی است

 گفت و گو با خسرو کیان راد؛ مترجم اشعار “گونتر گراس“ از آلمانی به فارسی  گفت و گو از: رضا شبانکاره  اشاره: گونتر گراس، ادیب، داستان نویس، شاعر، مجسمه ساز و نقاش و فعال سیاسی به شمار می رو...