کسی نمی تواند شعر محلی را نادیده بگیرد

به بهانه ی چاپ دوم کتاب، با ویرایش جدید اشاره: فرج الله کمالی، از چهره های درخشان ادبیات بومی جنوب کشور و استان بوشهر محسوب می شود. کمالی در سال ۱۳۲۸ در شهر برازجان متولد شده و تحصیلات دانشگاهی خود ر...