سومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی ۲) منتشر می شود...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، سومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی ۲) منتشر می شود. این سالنامه که با عنوان “برای هامون”  در ۳۰۰ صفحه طراحی و تدوین ...

سومین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل تابستان نودوهشت منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، سومین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل تابستان نودوهشت منتشر شد. این فصلنامه به مدیرمسوولی اسماعیل حسام مقدم و سردبیری علی اصغر درلیک در صد ...