تجربه مدیریت شهری در مواجهه با کرونا – شهر دالکی شهرستان دشتستان...

شهر دالکی با ۷۰۰۰ نفر جمعیت و با وسعت ۲۱۷ هکتار از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان، یکی از دروازه های مهم ورودی استان بوشهر محسوب می شود. می توان گفت در درازنای تاریخ به علت موقعیت گذرگاهی و اتصال جن...

در سودای مدیریت واحد شهری

چهل و سومین عصرانه ی فرهنگی هامون با بحثی درباره ی مدیریت استراتژیک شهری با حضور کریم حسین آبادی، شهردار سابق برازجان سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. حسین آبادی در ابت...