گفتگوی اختصاصی هامون ایران با سه مدیر زن در شهرستانهای استان بوشهر...

  گفتگوی اختصاصی هامون ایران با سه مدیر زن در شهرستانهای استان بوشهر       خدیجه دشتی؛ بخشدار مرکزی شهرستان گناوه    هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه بوده اید؟ خدیجه دشتی: ...