شوراها، راه های رفته و نرفته!؛ تاملاتی از حامد ملازاده صادقیون...

شوراها، راه های رفته و نرفته! حامد ملازاده صادقیون   طوفان رای غافلگیر کننده مردم در بهار ٧۶ موجب شد رئیس دولت اصلاحات به پشتوانه این حمایت مردمی بتواند مردانه بر سر وعده ها و تعهداتش به ملت بما...

شورایی با ائتلاف شکننده!

اشاره: با نگاهی گذرا بر عملکرد دوماهه ی شورای شهر برازجان در دور چهارم که شامل انتخاب هیات رئیسه و شهردار و موارد جزیی تر می باشد؛ متوجه می شویم که اخبار موجود در خصوص این موارد رضایتبخش نبوده و شورا...