حقوق حیوانات و جامعه ایران

این‌روزها شاهد هستیم که سگ‌کشی بی‌رحمانه با تزریق در شیراز، کشیدن جسد سگ روی آسفالت در مشهد، شکنجه‌دادن حیوانات در سیرک‌ها، فلاکت حیوانات در باغ‌وحش‌ها و کشتار آنها در شهر و طبیعت با عکس‌العمل شدید ح...