بهار؛ گفتگوی جهانی انسان و طبیعت

بهار؛ گفتگوی جهانی انسان و طبیعت اسماعیل حسام مقدم بهار، خیزش انسان است و شکوفایی طبیعت. بهار محملی برای گفتگوی جهانی بین انسان و طبیعت است. گفتگویی بین انسان و محیط پیرامونش. محیطی که به تسخیر انسان...

وداع با طبیعت؛ در گفتگو با ناصر فکوهی

گفتگو با ناصر فکوهی : وداع با طبیعت مجله نسیم بیداری این پرسش از دیدگاه انسان شناسی جدید، پرسش ساده ای نیست و بسیار مناقشه برانگیز است. در حقیقت تا مدتهای بسیار زیادی یعنی تا نیمه قرن بیستم تصور بیشت...

بحرانی وسیع با رشد چشمگیر؛ چند نگاه به حیات وحش ایران...

قاچاق حیات‌وحش یا آن‌طور که در جوامع بین‌المللی مصطلح است ترافیک حیات‌وحش یکی از گسترده‌ترین انواع قاچاق در جهان است. شاید حتی تصورش هم برای خیلی از ما سخت باشد که قاچاق حیوانات پس از قاچاق اسلحه و م...

جایگاه نگرش جامعه‌شناسی محیط‌ زیستی در ایران...

نوشتار پیش رو، بی‌تفاوتی مردم نسبت به مشکلات محیط‌زیستی و سکوت جامعه‌شناسان به این مشکلات را به چالش می‌کشد و در پایان، دو پیشنهاد برای وزارت علوم و بخش‌های علمی و اجرایی مرتبط با طبیعت ارایه می‌دهد....