صورتبندی های جدید در دانشگاه های ایرانی؛ درگفتگو با عباس کاظمی...

صورت‌بندی‌های جدید در دانشگاه ایرانی در گفت‌وگو با عباس کاظمی؛ دانشگاه ترک برداشته است   نظام آموزش و پرورش و مدارس ما افراد را برای ورود به دانشگاه آماده کرده و نه برای ورود به بازار کار. به همین خا...

آیا دانشجو زنده است؟!

  یکم.  این که همه چیز همین طور که هست پیش می رود، همین فاجعه است. (والتر بنیامین) دوم.  جنبش دانشجویی در طول زمان سپری شده ی خویش، همواره همچون سایر ساختارهای فرهنگ و جامعه ، در پست و بلندی قرا...

زندگی به صف

۱. نوجوانی­ ام در دهه ۶۰  سپری شد مثل خیلی­ های دیگر چیزهای زیادی از آن دوران به­ خاطر دارم که یکی از آنها تجربه حضور با مردمی است که ساعت ­ها در خیابان و در صف ­های مختلف برای خرید کالاهای سهمیه ­ای...