سینمای عباس‌ کیارستمی ۵۰ ساله شد؛ از هنرهای زیبای تهران تا کانون پرورش...

داستان پرپیچ‌وتاب فیلم‌سازشدن عباس کیارستمی از دانشکده هنرهای زیبای تهران تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سینمای عباس‌ کیارستمی ۵۰ ساله شد   حمیده شریف‌راد: عباس‌ کیارستمی ۵۰ سال پیش در تابستان...

آدم باید نگاهشو عوض کنه

;آدم باید نگاهشو عوض کنه; رفته بودم بالای درخت خودم و بکشم یه هو دستم خورد به یه چیز نرم،دیدم «توت‌‌» اولی رو خوردم شیرین بود، دومی رو خوردم شیرین بود، همینطور نشستم به توت خوردن … رفته بودم خو...

 یک سطر گمشده در کتب عشق

ساده انگارانه است که تصور کنیم همچون یک عاشق، روایتی اخلاق گرایانه یا نوع دوستانه ی صرف از مفهوم عشق است. آنها که سینمای کیارستمی را می شناسند نیک می دانند که وی اهل بازچینی و بازگویی یک داستان یا بی...

پرونده هامون (۱): سینما؛ نیمه ی پنهانِ ما...

نخستین پرونده هامون: سینما و نیمه پنهان ما قاسم تنگسیرنژاد: فیلم تاثیرگذار چگونه فیلمی است؟ در پاسخ بدین پرسش بی شک هر خواننده ای به فراخور پیش فرض های ذهنی اش با آن برخورد می کند. نکته ای که به زعم ...

آن چیز غائب

مهدیه امیری فیلم هایی که با هدف مخاطب قرار دادن بچه ها ساخته شده اند غالبا آثاری هستند که خود بچه ها در آن نقش بازی می کنند و پیام ها به زبان آنها بیان می شود. به زبان ساده داستانشان را تعریف می کنند...