چرا عضو می‌شوند؟! چرا لفت می‌دهند؟! یادداشتی از قادر باستانی...

چرا عضو می‌شوند؟! چرا لفت می‌دهند؟! قادر باستانی. مدرس علوم ارتباطات اجتماعی  در عصر ارتباطات و دنیای مبتنی‌بر فناوری‏های دیجیتالی، انگیزه‌های مختلف باعث می‌شود، مردم به سوی جامعه مجازی پیش بروند؛ گو...