نبرد با زنحیر

درنگی به داستان «انتری که لوطی­اش مرده بود» صادق چوبک -علی آتشی*- اساس ناتورالیسم یا طبیعت­ گرایی که ریشه در مکتب زیست شناختی داروین دارد، از نظریه تکامل موجودات زنده منشا می یابد. بر اثر این نظریه ا...

مثل پریدن یک کبوتر

درنگی بر فیلم اِمور(عشق) علی آتشی* پرداختن به موضوع عشق، از دیرباز قصه پرکشش و رایج عرصه­ی هنر بوده است؛ قصه­ای همیشه­گیرا که قدمتی دارد به طول تاریخ. آنقدرها که گاه با نگاهی فراهنری عرصه هنر را در ت...

درجستجوی ِ مهر

درنگی بر فیلم ِ خانه دوست کجاست؟ علی آتشی* «خانه دوست کجاست؟» اثر عباس کیارستمی، روایتی استعاره  یی از سفر عارفانه ی یک انسان در مراحل و منازل جهان درون است. این تفسیر، در پرتوی شعر سهراب  سپهری و رم...