درنگی بر فیلم “کافه ترانزیت” اثر کامبوزیا پرتوی...

آن چه که مرا به عنوان مخاطب و زنی علاقمند به مساله زنان در جامعه وادار به دیدن فیلم های سینمایی می کند و منجر به طرح سووال در مورد محتوای فیلم می گردد اثر گذاری آن فیلم و یا رویکردی است که در آن به ن...