قاضی مرادی و آسیب شناسی اخلاقیات و منش زندگی روزمره ایرانیان...

گزارشی ازسومین عصرانه فرهنگی «هامون» احمد حسام مقدم عصر سه شنبه اول مردادماه سومین «عصرانه فرهنگی هامون» با حضور علاقه مندان در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. این عصرانه ها باهدف اعتلای ذائقه ف...