تناقضات و ناکارآمدی­‌های سیاست‌­های راهبردی و اجرایی در حوزه‌ زنان؛ اث...

تناقضات و ناکارآمدی­‌های سیاست‌­های راهبردی و اجرایی در حوزه‌ی زنان فاطمه صادقی؛ مترجم، نویسنده و جامعه شناس سیاسی   مقدمه اکنون دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد. مسائل زنان یکی از پرمناقشه...