تاثیر اینترنت بر حواس‌پرتی حین مطالعه...

تاثیر اینترنت بر حواس‌پرتی حین مطالعه آیا باید لپ‌تاپ‌ها بسته و کتاب‌ها گشوده شوند؟ سامه گل‌زاده این روزها اینترنت نقشی کلیدی و اساسی در زندگی افراد پیدا کرده. بخش اعظمی از کارها، به صورت آنلاین انجا...