آب دریاها سخت تلخ است | تحلیلی بر فیلم فروشنده: مقاله ای از اسماعیل حس...

آب دریاها سخت تلخ است… مطالعات فرهنگی درباب فیلم سینمایی فروشنده اثر اصغر فرهادی (۱۳۹۴) اسماعیل حسام مقدم   ۱ سالها پیش در مقاله ای علمی پژوهشی با رویکرد مطالعات فرهنگی به سراغ تحلیل فیلم ...

بورژوازی ایران و گاو مش حسن | نگاهی به فیلم “فروشنده”؛ مقا...

بورژوازی ایران و گاو مش حسن نگاهی به فیلم «فروشنده» اثر اصغر فرهادی علی آتشی این دوراهی های اخلاقی و آن حس همدردی با گناهکار قصه، حالا دیگر بدل شده است به امضای اصغر فرهادی پای فیلم نامه هایش. فرهادی...