کرونا باعث بازاندیشی در بنیادهای زندگی خواهد شد؛گفتگو با دکترقاسم پورح...

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه:  فهم فلسفی از حوادث زندگی می‌تواند ما را در درک معنای زندگی و هدف آفرینش کمک کند. در گیر و دار بیماری کرونا بسیاری از پرسش‌های فلسفی مطرح شده و مورد بازخوانی قرار گرف...

تفکرکردن، خطرکردن است (سیاوش جمادی)

به‌طور کلی اندیشیدن به یک مفهوم، نوعی فعالیت ذهنی و فکری است. این مفهوم عام تفکر است و همه افراد، در همه حال، به‌نحوی درحال برنامه‌ریزی و تفکر هستند؛ اما آن چیزی که از لفظ «اندیشیدن» و «تفکر» مراد فی...

ویتگنشتاین؛ فیلسوف خوش‌شانس (سروش دباغ)...

درباره «رساله منطقی- فلسفی» ویتگنشتاین در گفت‌وگو با دکتر سروش دباغ ویتگنشتاین؛ فیلسوف خوش‌شانس آمیزه‌یی از زندگی جذاب و اسرارآمیز، همچنین شیوه تفلسف ویتگنشتاین برای ایرانیان جالب بوده است منوچهر دین...

ابتذال شرارت؛ تاملاتی درباب هانا آرنت (ناصر فکوهی)...

رویکرد متعارف نسبت به موضوع «شر»، به صورتی ژرف و گسترده با مفهوم «ممنوعیت» و «گناه» پیوند خورده است. هر چند «گناه اولیه» در سنت مسیحایی – یهودی، به سرپیچی از فرمان خداوند در ممنوعیت خوردن میوه ممنوعه...

درباب اندیشه‌های پل فایرابند؛ علم یا جادو؟ انتخاب با شماست!...

نگاهی به اندیشه‌های پل فایرابند؛ علم یا سحر و جادو؟ انتخاب با شماست! فایرابند او جوامع غربی را به راستی آزاد نمی‌پندارد؛ چراکه علی‌رغم اینکه انسان‌ها آزادند تا دین خود را انتخاب کنند، اجازه ندارند خو...

انسان‎شناسی تاریخی جان لاک (ویلیام جی باتز)...

به مناسبت سیصدودهمین سال‌مرگ جان لاک؛ انسان‎شناسی تاریخی جان لاک لاک برخلاف هابز که روش تحلیلی‌اش جامعه را به ساده‌ترین عناصر آن یعنی افراد اتمیزه تجزیه می‌کرد، لاک انسان را اساساً دست‌کم نیمه‌اجتماع...

مرز مشترک فلسفه و موسیقی (بابک احمدی)

بابک احمدی (فرهنگ امروز) اکثر ما بابک احمدی را به عنوان استاد فلسفه و از دلبستگان مکتب فرانکفورتی میدانیم اما او به واسطه دو کتابی که در حوزه موسیقی نوشته است،‌ پیوندجالبی میان موسیقی و فلسفه زده ومع...