تحلیلی از وضعیت بحرانی مواجهه جامعه فکری ایران با فلسفه| علی نجات غلام...

هیجان و فلسفه دور از دسترس تحلیلی از وضعیت بحرانی مواجهه جامعه فکری ایران با فلسفه   علی نجات غلامیمترجم و پژوهشگر پدیدارشناسی     بیایید جملاتی را مروری کنیم. جملاتی که کم از زبان معروفترین آدمها یا...

پایان ارغنون، آغاز رخداد: روایت یک گذار...

 سخن گفتن از گروه ترجمه ی رخداد، بی آنکه نام و یاد ارغنون۱ به میان آید، کاری دشوار و چه بسا بی حاصل است. این نه فقط به جهت حضور محوری مراد فرهادپور در هر دو، بل بیشتر بدان جهت است که دغدغه ها و پرسش ...