نقشه‌نگاری فلات‌های تفکر؛ نگاهی به اندیشه‌های فلیکس گتاری...

نگاهی به اندیشه‌های فلیکس گتاری فیلسوف و روانکاو فرانسوی (۱۹۹۲-۱۹۳۰) نقشه‌نگاری فلات‌های تفکر مهدی رفیع گروه اندیشه| متن حاضر مقدمه کتاب «اکوسوفیا: سه بوم‌شناسی» نوشته فلیکس گتاری با ترجمه مشترک مهدی...