راه طولانی

راه طولانی عکس: استیو چاپیرو مقدمه: دیوید رمنیک ترجمه از معصومه امیری منبع: مجله نیویورکر- ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ راه طولانی- مارتین لوتر کینگ (PDFمتن کامل همراه با تصاویر) نیم قرن پیش،مارتین لوتر کینگ ،هنگا...

قدرت مدارا با نگاهی به افکار و زندگی مارتین لوترکینگ...

قدرت مدارا با نگاهی به افکار و زندگی مارتین لوترکینگ کریس اویونما ، محقق سازمان مدارای جهانی – ۲۸ آگوست ۱۹۶۸ سالروز سخنرانی احساسی و عاطفی مارتین لوترکینگ جونیور با عنوان «من رویایی دارم» بود ک...