بازرگانِ دانش

من در جایی و به مناسبتی، نوشته ام که: «مترجمان در شناخت تاریخ گذشتگان، گسترش علم و فرهنگ نقس اساسی داشته و دارند. در طول تاریخ، این مُترجمان بودند که دانشِ بشری و فرهنگ های دور و متفاوت را، بدون جنگ ...

درباره ترجمه های حیدر محمدی باغملایی

حیدر محمدی باغملایی متولد ۱۳۳۸ بوشهر ـ محله باغ ملا (نیروی هوایی فعلی) ـ است. در سال ۱۳۵۶ مدرک دیپلم تجربی را از دبیرستان شریعتی و گواهینامه کارشناسی خود را در رشته روان شناسی بالینی در سال ۱۳۶۴ از د...

دینامیسم ترجمه

ترجمه را در ساده ترین  و فرا گیر ترین مفهوم اش می توان: برگردان کردن یک متن نوشتاری یا گفتاری از زبانی به زبان دیگر، تعریف کرد. اما در عمل، ترجمه به لحاظ کنش و کردارگی، چنان وجوه گوناگونی بخود می گیر...

“ترجمه، آزمون بیگانه”

“ترجمه یکی از وجوه اساسی زبان و اندیشه است. اهمیت، ظرافت و پیچدگی صنعت ترجمه، در معادل یابی یا برگردان عبارات، معانی و مفاهیم یک زبان به زبان دیگر و آمیزش دو حوزه زبانی در یکدیگر نیست. ترجمه به...

فیلسوف انحطاط

سیدجواد طباطبایی پژوهشگر فلسفه و تاریخ و سیاست درسال ۱۳۲۴ درتبریز متولد شد. به گفته خودش: ” با پایان جنگ جهانی دوم تبریز به اشغال ارتش سرخ درآمد ، من درست در این شب متولد شدم. ” فارغ التحصیل رشته حقو...

مترجمی همگام با تحولات

“یکی از اعتقادات من در زمینه برگرداندن آثار از زبانهای دیگر به زبان فارسی این بوده است که ترجمه باید تا حد امکان به متن اصلی وفادار باشد و مترجم باید از مبهم گویی یا شیرین زبانی خودداری کند و آنچه را...