برنامه‌ریزی توسعه در ایران دچار آلزایمر اجتماعی است؛ گفتاری از دکتر فا...

برنامه ریزی توسعه در ایران دچار آلزایمر اجتماعی شده است دکتر نعمت اله فاضلی؛ جامعه شناس و انسان شناس ایرانی نعمت‌اله فاضلی دیدگاه «کاستی فرهنگ در ایران معاصر» را در سخنرانی «جایگاه فرهنگ در گفتمان بر...

راه طولانی گفته تا کردار؛ نگاهی به عدالت جنسیتی در برنامه‌ های توسعه ک...

نگاهی به مقوله عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور راه طولانی گفته تا کردار فروغ فکری| ١٠‌سال پیش بود که دغدغه «عدالت جنسیتی» پای خود را به برنامه‌های توسعه کشور باز کرد و بند «هـ» ماده ٩٩ برنامه چ...