ماهنامه سپیده دانایی در یک نگاه

راهی که رفته‌ایم و راهی که در پیش داریم ماهنامه سپیده دانایی در اردیبشهت سال ۸۶ بعد از چند ماه بررسی و جلسات مختلف با کارشناسان به بازار مطبوعات ایرانی پا گذاشت. ماهنامه‌ای که با یک دنیا ایده و آرزو ...